Varför sån avsky och hat när vi diskuterar graffiti?

"Jag har svårt att få luft" säger kulturminister Lena Liljeroth när de diskuterade den omdebatterade live-konstverken på Konstfack. Det viktigaste i debatten måste väl ändå vara att vi skiljer på klotter och graffiti, eller?

Så här inleddes ABC-nytt i SVT den 21 juli 1998:

"K98 har hamnat i blåsväder igen. Nu handlar det om en graffitifestival för en halv miljon och dit har de bjudit in vandaler, ökända klottrare, som ska vara med. Det retar polisen och SL hotar t o m att hoppa av som sponsor."  Läkaren på psykakuten David Eberhardt tycker konstnärerna borde "klippa sig och skaffa sig ett jobb". Det som åsyftades var utställningen The Arrow där graffitimålningar på canvasdukar från hela världen ställdes ut. Som konst är graffitin representerad bland annat på The Museum of Modern Art i New York, men vad hjälper det.

Umeå kommun har sedan 2003 bedrivit en försöksverksamhet i syfte att minska klottret på stadens fasader och väggar. Förhållningssättet är att all illegal klotter och graffiti är en kriminell handling och skall beivras med den lagstiftning som finns på området. Ungdomar som däremot attraheras av graffiti som ett uttryck och som en del av HipHop-kulturen och är intresserad av att måla lagligt ska få dessa möjligheter, likväl som man är intresserad av fotboll, musik, skateboard eller andra intressen.


Detta är precis vad Sigtuna kommun har gjort. En vägg på Forum har upprättats för att de som vill prova på graffiti. Under perioden 12 mars- 13 april har Forum en utställning av Nabil Dorbane. Nabil är graffittikonstnär och verksam i Paris. Han tillhör graffitikollektivet Lezart, vilket är ett kollektiv som verkar både nationellt och internationellt. De arrangerar utställningar, gör workshops och seminarier. De främjar främst unga konstnärer och visar de positiva och kreativa sidorna med graffiti. I Forum ställer Nabil ut tavlor och föremål med graffitimotiv.


Lagliga väggar eller graffitiskolor: har det någon effekt?
Vi vet inte om lagliga väggar har en positiv eller negativ effekt. Det är inte styrkt att lagliga väggar är effektiva, och inte heller att de ökar klottret. Det finns heller inga undersökningar (Brå har i alla fall inte hittat några) om vad folk tycker om graffiti.  Erfarenheterna från Nacka/Orminge säger: En laglig vägg i sig löser inte problemet. Det måste finnas aktiviteter kring väggen, det måste finnas möjlighet att synas. Några idéer som kommit fram i Nackas arbete: en kamera mot väggen (sändning på internet), hip-hop-battle, graffiti-battle, dokumentera väggen.

     
I Sigtuna kommun fotograferas konstverken innan de målas över.  På Sigtunas fritidsgårdars hemsida står det så här: Regler för den lagliga väggen, respektera dessa annars försvinner väggen. Inget klotter på närliggande miljöer/byggnader, en ökning av klotter på "stan" innebär också att väggen rivs, väggen är till för graffiti, ej klotter, tag´s mm. Du hittar alla dokumenterade graffitimålningar här http://www.ungisigtuna.se/wall.html

Definition av begreppen klotter och graffiti
enligt BRÅ (Brottsförebygganderådet) Idéskrift 13.
Klotter och graffiti är svårdefinierade ord som dessutom innehåller starka laddningar för många. Hur begreppen används beror ofta på den egna ståndpunkten. De som tycker att allt som har spraymålats på väggar är fult, kallar det ofta för klotter. Andra, som tycker att det är en konstform, vill att allt ska kallas för graffiti. Några kanske tycker att de slarviga - och som de uppfattas - fula signaturer (taggar) som målas överallt är klotter men att de stora målningarna är graffiti (Jonsson, 2004). Denna begreppsförvirring kan i värsta fall leda till en förvirrad och otydlig diskussion där det inte klart framgår vad man menar med begreppen.

I myndighetssammanhang är det enbart ordet klotter som är definierat. Sedan år 1996 har klotter en egen kod (nr 1207) i polisens rapportering av brott. Enligt regeringen definieras klotter som "bild eller ristning som olovligen anbringats på plats eller föremål" (Ds 2001:43). Graffiti är text eller bild som lagligen anbringats på plats eller föremål. Klotter är alltså det olagliga uttrycket (skadegörelsebrottslighet) och graffiti är det lagliga uttrycket. I vissa fall går dessa begrepp in i varandra och kommer då att kallas för klotter och graffiti. Åsikter om vad som är vackert och vad som är fult lämnas utan kommentar. Likartade motiv kan vara både klotter och graffiti. Den enda skillnaden är alltså om bilden är lagligt eller olagligt målad.


Så klotter eller graffiti? Konst har alltid väckt debatt och starka känslor, vad väcker graffitin?